شهربانو به رحمت خدارفت

باتسلیت به خانواده داغدارمهمدی

شهربانوکلاه کج درتاریخ٢/۶/٨٩درساعت٧:١۵روزسه شنبه به رحمت ایزدی پیوست این مصیبت وارده رابه خانواده داغدارمهمدی وکلاه کج تسلیت می گوییم.

روحش شادویادش گرامی

/ 0 نظر / 2 بازدید