# داروهای_آرام_بخش_،_مقوی_قلب_و_اعصاب

داروهای آرام بخش ، مقوی قلب و اعصاب

  نسخه های مرکب نسخه شماره 1- داروی مقوی قلب سنبل الطیب                  یک قسمت گل گاو زبان                   یک قسمت بادرنجبویه                     یک قسمت طرز تهیه و مقدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید