# داروهای_ضد_رماتیسم_و_نقرس

داروهای ضد رماتیسم و نقرس

  نسخه های مرکب نسخه شماره 1-دارو ی ضد رماتیسم پوست بید                           ده قسمت گیاه بومادران                      سه قسمت برگهای لبلاب (دردوست )     پنج قسمت پوست سیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید