# داروهای_ضد_سرفه__،_ضد_برونشیت_،_ضد_آسم_و_ضد_بیماری

داروهای ضد سرفه ، ضد برونشیت ، ضد آسم و ضد بیماریهای دیگر اندام تنفسی و سرمخورد

  نسخه های مرکب نسخه  شماره 1- داروی ضد سرفه نسخه شماره 1- داروی ضد سرفه گل پنیرک                                       یک قسمت برگ ختمی                                    یک قسمت ریشه ختمی                                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید