# داروهای_معالج_بواسیر_یا_همورویید

داروهای معالج بواسیر یا همورویید

 نسخه های مرکب نسخه شماره 1- دارو جهت واسیر پوست سیا توسه           یک قسمت گیاه بومادران                یک قسمت ریشه شیرین بیان          یک قسمت میوه رازیانه                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 190 بازدید