# داروهای_معالج_بیماریهای_کلیه_و_مثانه

داروهای معالج بیماریهای کلیه و مثانه

  نسخه های مرکب نسخه شماره 1- دارو جهت نزله مثانه ریشه سنبل خطائی                یک قسمت تخم جعفری                           یک قسمت برگ انگور خرس                      دو قسمت طرز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید