# دارو_جهت_بازکردن_انسداد_های_کبد__و_طحال_و__بیماریه

دارو جهت بازکردن انسداد های کبد و طحال و بیماریهای کبد و تقویت کبد و کیسه صفرا

  نسخه های مرکب نسخه شماره 1- دارو جهت بازکردن انسداد های کبد  و طحال طبا شیر سفید               7 گرم ریوند چینی                    7 گرم پوست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید